Snorkel- en of duikcursus

Voor slechts € 30,- kan al een introductieduik worden gemaakt. Deze zwembad duiken, speciaal opgezet voor belangstellenden, worden verzorgd onder deskundige (bege)leiding van een gediplomeerd duikinstructeur. Op dit moment worden er in Nederland via verschillende organisaties de mogelijkheid geboden een duikbrevet te behalen. Snorkel- en Duiksportcentrum Kontiki Diving verzorgt vanaf 01-01-2010 alleen nog maar PADI duikopleidingen. (PADI staat voor Professional Association of Diving Instructors (www.padi.com) De reden hiervoor is helder: PADI is een wereldwijd werkende organisatie die voor iedere klant dat biedt wat hij/ zij aan wensen heeft! Meer informatie over de opleidingen vindt je op de pagina cursussen.    

Medisch gezond

Voor u een duikopleiding kunt volgen tot Open Water Duiker, dient u medisch gekeurd te worden. Door een arts zal moeten worden beoordeeld of u medisch geschikt bent om te duiken, of welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om te duiken. Uit het voorgaande zal duidelijk zijn, dat het niet per definitie zo is dat men niet zou kunnen duiken als men een ziekte heeft. Wel zijn soms extra maatregelen noodzakelijk. Voor een medische keuring dient u zich bij voorkeur te wenden tot een arts die zich heeft toegelegd op duikgeneeskunde. Bij een goed duikmedisch onderzoek hoort achtereenvolgens het beoordelen van het hartvaatstelsel, de beoordeling van keel- en mondholte en de trommelvliezen van het oor. Een duikmedisch bekwaam arts zal eveneens nog een longfunctie onderzoek verrichten. De dichtstbijzijnde arts bij u in de buurt kunt u vinden op: http://www.duikgeneeskunde.nl daar zoekt u op "keurende artsen". U kunt ook bellen met ons Snorkel- en Duiksportcentrum, ga voor de gegevens naar de contactpagina.   U kunt op voorhand een vragenlijst m.b.t. uw gezondheid downloaden (ga hiervoor naar de pagina Downloads) en deze invullen alvorens naar de keuring te gaan.  

Professionele apparatuur

Wij maken voor het verzorgen van uw opleiding, gebruik van hoogwaardig gekwalificeerd duikmateriaal van het merk Mares. Jaarlijks worden deze materialen vernieuwd zodat wij u op een zeer vertouwde en veilige manier mee onder de waterspiegel kunnen nemen.  

RI & E

Al ruim voordat de arbeidsinspectie eisen stelde aan veiligheid binnen de duiksport, heeft ons Snorkel- en Duiksportcentrum een Risico Inventarisatie en Evaluatie op papier uitgewerkt. U mag er vanuitgaan dat u als klant bij Snorkel- en Duiksportcentrum Kontiki Diving conform de laatste gestelde eisen kennis maakt met de duiksport en conform de laatste gestelde eisen uw PADI Open Water Diver opleiding of ander vervolgopleiding kan volgen. Indien gewenst heeft u inzage in ons RI en E document. Op deze website kun je alle informatie over onze curssusen en diensten vinden, mocht je vragen hebben of meer informatie willen neem dan gerust contact op!
Duiken lijkt voor veel mensen nog steeds onbereikbaar en onbetaalbaar. Snorkel- en Duiksportcentrum Kontiki Diving geeft iedereen de kans en de mogelijkheden kennis te maken met één van haar snorkel- of duikopleidingen. Zonder extreme kosten te hoeven maken, kunnen belangstellenden "proeven" van de snorkel en/of duiksport. Éénmaal besmet met het duikvirus kan besloten worden een volledige duikcursus te volgen.

Kontiki Diving

Kontiki Diving in Zuidbroek biedt duikcursussen van PADI aan BJ Websites